Zarząd

Skład Zarządu

Iwona Sałacka
przewodnicząca

Mirosława Żbikowska  
 wiceprzewodnicząca

Aleksandra Stawiszyńska  
sekretarz
 

Teresa Wojciechowska  
skarbnik

Małgorzata Pawłowska
członek zarządu