Zarząd

Skład Zarządu

Iwona Sałacka
przewodnicząca

Aleksandra Stawiszyńska  
sekretarz
 

Teresa Wojciechowska  
skarbnik