Motto

„Lepiej rozumieć , skuteczniej pomagać”

Aktualności

Posumowanie Turnieju dla dzieci szkół podstawowych „ Od Homera doTolkiena, czyli książka dawniej i dziś”.

Turniej odbył się 11.10.2019 roku. Wzięli  w nim udział uczniowie z jedenastu szkół z Włocławka ( SP-2, SP-3, SP-10,Sp-11, SP-14. SP-18, SP-19, SP-20, SP22, SP-23) oraz uczniowie z SP w Kruszynie. Wyniki w klasach  IV-VI: I miejsce uczniowie ze szkoły Podstawowej Nr 14 II miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 18 III miejsce uczniowie ze …

TURNIEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „Od Homera do Tolkiena, czyli książka dawniej i dziś”

Regulamin konkursu ORGANIZATOR KONKURSU: Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku CELE KONKURSU aktywizacja dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu do wspólnych działań, wspieranie i integrowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami, budowanie świadomości czytelniczej, kształcenie poczucia odpowiedzialności …

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji we Włocławku w 2018r.

Harmonogram obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji  we Włocławku w 2018r. W bieżącym roku obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji przypadają w dniach: 08.10.-14.10.2018r.  W ramach obchodów tygodnia poświęconego problematyce dysleksji planujemy: Turniej dla uczniów szkół podstawowych „Od Homera do Tolkiena- po raz drugi”- 10.2018 r., początek godz. 10.30, Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej,  C.K. BROWAR B. …

O nas

Włocławski Oddział Terenowy Nr 31 Polskiego Towarzystwa Dysleksji został powołany w dniu 25.03.1999 roku przez Zarząd Główny PTD w Gdańsku.

Towarzystwo zrzesza profesjonalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów), nauczycieli różnych specjalności oraz rodziców, a więc tych, którym szczególnie bliskie są sprawy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Utworzeniu we Włocławku oddziału PTD przyświecała idea:

„Lepiej rozumieć , skuteczniej pomagać”

dlatego podejmowane przez nas działania mają przede wszystkim na celu popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji rozwojowej. Organizujemy także przedsięwzięcia, zmierzające do wzbogacania możliwości edukacyjnych i udzielania pomocy diagnostyczno – terapeutycznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczniu się, a w szczególności z problemami w czytaniu i pisaniu. Udzielamy również wsparcia merytorycznego rodzicom i nauczycielom.

Czytaj dalej O nas

Inicjatywy naszego Oddziału

  • organizacja Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji,
  • gazetka „Dyskropek”- raz w roku,
  • festiwal talentów, VIP-dyktando,
  • „Dyslektycy są wśród nas” – prezentacje sylwetek słynnych dyslektyków,
  • „zmagania z ortografią” dla dzieci z dysleksją, konkursy i turnieje,
  • zajęcia z zakresu arteterapii dla dzieci z dysleksją w Galerii Sztuki Współczesnej,
  • współpraca z bibliotekami, szkołami, ośrodkami kultury z terenu miasta Włocławek i okolic.

Dyżury

Dyżury PTD Włocławskiego Oddziału Terenowego Nr 31 odbywają się  1 raz w miesiącu – w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 15.00-16.00 (za wyjątkiem okresu wakacyjnego /lipiec-sierpień/) w siedzibie oddziału.