Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2022

W bieżącym roku Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji przypadał w dniach 3.10.-10.10.2022r. i odbywał się pod hasłem „Przełamujemy bariery”. W ramach obchodów tygodnia poświęconego problematyce dysleksji odbyły się profilaktyczno-twórcze warsztaty dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w Galerii Sztuki Współczesnej, konkurs literacki „Żyj kolorowo” i plastyczny „Kolorowy świat”. Wydano kolejny numer gazetki „Dyskropek”.

Czytaj dalej Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2022

Harmonogram obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji we Włocławku w 2022r.

W bieżącym roku obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji przypadają w dniach: 03.10.-10.10.2022r.

W ramach obchodów tygodnia poświęconego problematyce dysleksji planujemy:

 1. Profilaktyczno-twórcze warsztaty dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w Galerii Sztuki Współczesnej- 04.10.2022r.
 2. Przeprowadzenie konkursu literackiego „Żyj kolorowo” i plastycznego „Kolorowy świat”.
 3. Wydanie kolejnego numeru gazetki „Dyskropek”.
 4. Dyżur dla rodziców dotyczący profilaktyki dysleksji zorganizowany przez Instytut Pedagogiki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku- 05.10.2022r., godz. 15-16, Przedszkole Publiczne nr 19, ul. Urocza, dyżur będzie pełnił dr Tomasz Borowiak –pedagog-logopeda.
 5. Organizację obchodów ETŚD we włocławskich placówkach oświatowych przy współpracy z Włocławskim Oddziałem PTD – według indywidualnych harmonogramów ustalonych w placówkach.
 6. Informujemy, że Włocławski Oddział PTD ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 we Włocławku (ul. Starodębska 21B).
 7. Strona internetowa Oddziału: ptd.wloclawek.eu.
 8. Adres e-mail: ptd.wloclawek@interia.pl

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji zaprasza po raz kolejny do aktywnego włączenia się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, który w tym roku przypada w dniach 03.10-09.10.2022r. pod hasłem „Przełamujemy bariery”

Poniżej przedstawiamy kilka propozycji, które mogą Państwa zainspirować do twórczych działań:

 1. Warsztaty dla rodziców.
 2. Udostępnianie informacji na temat ciekawych webinarów dedykowanych rodzicom i nauczycielom.
 3. Udostępnianie adresów stron internetowych, platform edukacyjnych, pozycji książkowych, zestawów pomocy, gier edukacyjnych itp.
 4. Przeprowadzenie badań przesiewowych wśród dzieci z klas 0-1 (np. Skalą Ryzyka Dysleksji M. Bogdanowicz, Skalą Prognoz Edukacyjnych).
 5. Opracowanie ulotki będącej kompendium wiedzy dla rodzica dziecka z ryzykiem dysleksji/dysleksją.
 6. Stworzenie gazetki zawierającej ciekawostki na temat specyficznych trudności w uczeniu się.
 7. Szkoleniowe rady pedagogiczne.
 8. Zajęcia otwarte z zakresu terapii pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców.
 9. Konsultacje dla rodziców.
 10. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się promujące ich talenty i zdolności.
 11. Promowanie czytania poprzez organizowanie spotkań autorskich z twórcami kultury, włączanie się w akcje ogólnopolskie i działania organizowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.
 12. Organizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży z dorosłymi osobami z dysleksją.

Życzenia Świąteczne

Oby się wszystkie trudne sprawy  porozkręcały jak supełki. 

Własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

I oby w nas złośliwe jędze pozamieniały się w owieczki. 

A w oczach mądre łzy stanęły jak na choince barwne świeczki.

                                                   Ks. Jan Twardowski

Czytaj dalej Życzenia Świąteczne

Informacja

W związku z występującą pandemią koronowirusa organizatorzy nie przewidują uroczystego podsumowania konkursu literackiego. Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciach dokonanych przez jury poprzez szkoły. Do szkół zostaną również przekazane nagrody dla uczniów.

„Przyszło nam żyć w ciekawych czasach” – przyszło nam żyć w ciekawych czasach.

W ramach tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia  Świadomości Dysleksji dla dzieci ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.) odbył się konkurs literacki pt. „Przyszło nam żyć w ciekawych czasach”. Został  zorganizowany przez Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Szkołę Podstawowa nr 10 we Włocławku i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku. Konkurs przebiegał  w 3 kategoriach wiekowych: I kategoria- klasy IV-VI szkoły podstawowej, II kategoria- klasy VII-VIII szkoły podstawowej, III kategoria- uczniowie szkół ponadpodstawowych. Biorąc pod uwagę walory artystyczne, oryginalność prac, samodzielność, zgodność z tematyką, zastosowanie elementów typowych dla danej formy wypowiedzi nagrodzono 16 prac: 7 w kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowej, 5  w kategorii klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz 4 w kategorii szkół ponadpodstawowych.  Nagrodzone prace zawierały głębokie, dorosłe przemyślenia, stanowiły ciekawą realizację tematu                   i różnorodność zastosowanych form literackich, wskazywały na barwność i bogactwo oraz ulotność chwil. Autorom udało się uchwycić wiele cech czasów,  w których nam przyszło żyć. Dostrzegali  nie tylko złe cechy, ale potrafili uchwycić to, co jest dobre w czasach nam współczesnych. Wskazali wiele problemów, z którymi przyszło nam się zmierzyć w czasach, w których obecnie żyjemy, a są to czasy, o których się mówi i będzie wspominać m. in. dzięki pracom uczestników konkursu. Organizatorzy gratulują uczestnikom konkursu pomysłów, talentu literackiego i dziękują za udział, a opiekunom za wsparcie uczniów. Autorzy nagrodzonych prac otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Lista nagrodzonych:

 • I kategoria- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej:

Nikola Królak

Nadine Pierzyna

Nina Włodkowska

Wojciech Kryński

Kacper Chrabąszczewski

Weronika Kubajka

Dawid Rybarczyk

 • II kategoria- uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej:

Adam Ziółkowski

Wiktor Romanowski

Paulina Pawlak

Klaudiusz Grenz

Kryspin Korpolak

 • III kategoria- uczniowie szkół ponadpodstawowych

Mateusz Derucki

Weronika Lisiecka

Hubert Malinowski

Filip Grzywacz

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2021

Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji: 4.10. – 10.10.2021r. będą odbywały się pod hasłem „Jesteśmy różni – jesteśmy razem”.

Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji zaprasza uczniów szkół z Włocławka i okolic oraz dyrektorów, nauczycieli, pedagogów do wzięcia udziału w działaniach, które będą organizowane w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.).

Zachęcamy do podjęcia działań propagujących wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się, ale w formie dostosowanej do wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Proponujemy podjęcie różnorodnych działań nie wymagających bezpośrednich kontaktów społecznych. Oto nasze sugestie, z których mogą Państwo skorzystać lub zaplanować własne przedsięwzięcia:

 1. Wystawy z artykułami czy innymi publikacjami na temat specyficznych
  trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii).
 2. Konsultacje online dla rodziców czy starszych uczniów.
 3. Poświęcenie godzin wychowawczych na przybliżenie dzieciom i
  młodzieży najważniejszych zagadnień dotyczących objawów i przyczyn
  dysleksji oraz propozycji pracy służącej doskonaleniu umiejętności
  czytania i pisania oraz liczenia.
 4. Umieszczanie informacji na temat dysleksji na stronach internetowych
  szkół i placówek.
 5. Tworzenie publikacji, które możemy umieścić w corocznie wydawanej
  gazetce Oddziału „Dyskropek” (jest ona wysyłana do wszystkich
  placówek edukacyjnych). Autorów artykułów prosimy o kontakt mailowy
  lub telefoniczny zamieszczony na stronie Oddziału.

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim pt. „Przyszło nam żyć w ciekawych czasach”, który przebiegać będzie w 3 kategoriach wiekowych: I kategoria- klasy IV-VI szkoły podstawowej, II kategoria- klasy VII-VIII szkoły podstawowej, III kategoria- uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W załączeniu znajduje się regulamin konkursu.

Pożegnanie Śp. Mirosławy Żbikowskiej

W dniu 12 kwietnia 2021r. odeszła od nas nasza koleżanka Mirosława Żbikowska.

Msza pogrzebowa odbędzie się 21 kwietnia 2021r. o godz.12.30 w kościele Św. Józefa we Włocławku. 

Pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku o godz. 13.30.

Mirosława Żbikowska – wiceprzewodnicząca

Żegnając – dziękujemy za Twoją obecność wśród nas, Twoją pracę,

za wszelkie dobro i przyjaźń.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

koleżanki z Włocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji.