Motto

„Lepiej rozumieć , skuteczniej pomagać”

Pełnych pokoju Świat wielkanocnych, niezmierzonej radości serca i nadziei na zwycięstwo dobra i piękna.

Zarząd i członkowie Włocławskiego Oddziału PTD

Aktualności

Podsumowanie obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji

W Szkole Podstawowe nr 10 we Włocławku w ramach tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji odbyły się podsumowania dwóch konkursów: literackiego i plastycznego. Pierwszy z nich – konkurs literacki „Piszę, bo lubię. Piszę, bo chcę. Piszę, bo potrafię” przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: kl. IV-VI, kl. VII-VIII i szkoły ponadpodstawowe. Komisja konkursowa, zgodnie z regulaminem, …

Podsumowanie konkursów literackiego i plastycznego

Podsumowanie konkursu literackiego „Piszę, bo lubię. Piszę, bo chcę. Piszę, bo potrafię” oraz plastycznego „Dary dysleksji- słynne osoby z dysleksja i ich dzieła”, które odbyły się w ramach tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji odbędzie się 28 listopada 2023 r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 10 we Włocławku, przy ul. Starodębskiej 21 b.

O nas

Włocławski Oddział Terenowy Nr 31 Polskiego Towarzystwa Dysleksji został powołany w dniu 25.03.1999 roku przez Zarząd Główny PTD w Gdańsku.

Towarzystwo zrzesza profesjonalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów), nauczycieli różnych specjalności oraz rodziców, a więc tych, którym szczególnie bliskie są sprawy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Utworzeniu we Włocławku oddziału PTD przyświecała idea:

„Lepiej rozumieć , skuteczniej pomagać”

dlatego podejmowane przez nas działania mają przede wszystkim na celu popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji rozwojowej. Organizujemy także przedsięwzięcia, zmierzające do wzbogacania możliwości edukacyjnych i udzielania pomocy diagnostyczno – terapeutycznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczniu się, a w szczególności z problemami w czytaniu i pisaniu. Udzielamy również wsparcia merytorycznego rodzicom i nauczycielom.

Czytaj dalej O nas

Inicjatywy naszego Oddziału

  • organizacja Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji,
  • gazetka „Dyskropek”- raz w roku,
  • festiwal talentów, VIP-dyktando,
  • „Dyslektycy są wśród nas” – prezentacje sylwetek słynnych dyslektyków,
  • „zmagania z ortografią” dla dzieci z dysleksją, konkursy i turnieje,
  • zajęcia z zakresu arteterapii dla dzieci z dysleksją w Galerii Sztuki Współczesnej,
  • współpraca z bibliotekami, szkołami, ośrodkami kultury z terenu miasta Włocławek i okolic.

Dyżury

Informujemy, że dyżury w Oddziale prowadzone są drogą mailową. Wszelkie zapytania lub problemy prosimy kierować na adres: ptd.wloclawek@interia.pl. Członkowie Towarzystwa będą kontaktować się na wskazany w korespondencji adres lub telefon.