Motto

„Lepiej rozumieć , skuteczniej pomagać”

Pełnych pokoju Świat wielkanocnych, niezmierzonej radości serca i nadziei na zwycięstwo dobra i piękna.

Zarząd i członkowie Włocławskiego Oddziału PTD

Aktualności

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2022

W bieżącym roku Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji przypadał w dniach 3.10.-10.10.2022r. i odbywał się pod hasłem „Przełamujemy bariery”. W ramach obchodów tygodnia poświęconego problematyce dysleksji odbyły się profilaktyczno-twórcze warsztaty dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w Galerii Sztuki Współczesnej, konkurs literacki „Żyj kolorowo” i plastyczny „Kolorowy świat”. Wydano kolejny numer gazetki „Dyskropek”.

Harmonogram obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji we Włocławku w 2022r.

W bieżącym roku obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji przypadają w dniach: 03.10.-10.10.2022r. W ramach obchodów tygodnia poświęconego problematyce dysleksji planujemy: Profilaktyczno-twórcze warsztaty dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w Galerii Sztuki Współczesnej- 04.10.2022r. Przeprowadzenie konkursu literackiego „Żyj kolorowo” i plastycznego „Kolorowy świat”. Wydanie kolejnego numeru gazetki „Dyskropek”. Dyżur dla rodziców dotyczący profilaktyki dysleksji zorganizowany …

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji zaprasza po raz kolejny do aktywnego włączenia się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, który w tym roku przypada w dniach 03.10-09.10.2022r. pod hasłem „Przełamujemy bariery” Poniżej przedstawiamy kilka propozycji, które mogą Państwa zainspirować do twórczych działań: Warsztaty dla rodziców. Udostępnianie informacji na temat ciekawych webinarów dedykowanych rodzicom i nauczycielom. …

O nas

Włocławski Oddział Terenowy Nr 31 Polskiego Towarzystwa Dysleksji został powołany w dniu 25.03.1999 roku przez Zarząd Główny PTD w Gdańsku.

Towarzystwo zrzesza profesjonalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów), nauczycieli różnych specjalności oraz rodziców, a więc tych, którym szczególnie bliskie są sprawy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Utworzeniu we Włocławku oddziału PTD przyświecała idea:

„Lepiej rozumieć , skuteczniej pomagać”

dlatego podejmowane przez nas działania mają przede wszystkim na celu popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji rozwojowej. Organizujemy także przedsięwzięcia, zmierzające do wzbogacania możliwości edukacyjnych i udzielania pomocy diagnostyczno – terapeutycznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczniu się, a w szczególności z problemami w czytaniu i pisaniu. Udzielamy również wsparcia merytorycznego rodzicom i nauczycielom.

Czytaj dalej O nas

Inicjatywy naszego Oddziału

  • organizacja Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji,
  • gazetka „Dyskropek”- raz w roku,
  • festiwal talentów, VIP-dyktando,
  • „Dyslektycy są wśród nas” – prezentacje sylwetek słynnych dyslektyków,
  • „zmagania z ortografią” dla dzieci z dysleksją, konkursy i turnieje,
  • zajęcia z zakresu arteterapii dla dzieci z dysleksją w Galerii Sztuki Współczesnej,
  • współpraca z bibliotekami, szkołami, ośrodkami kultury z terenu miasta Włocławek i okolic.

Dyżury

Informujemy, że dyżury w Oddziale prowadzone są drogą mailową. Wszelkie zapytania lub problemy prosimy kierować na adres: ptd.wloclawek@interia.pl. Członkowie Towarzystwa będą kontaktować się na wskazany w korespondencji adres lub telefon.