Motto

„Lepiej rozumieć , skuteczniej pomagać”

Aktualności

Nowe zasady dyżurów w Oddziale PTD

Informujemy, że dyżury w Oddziale prowadzone są drogą mailową. Wszelkie zapytania lub problemy prosimy kierować na adres: ptd.wloclawek@interia.pl. Członkowie Towarzystwa będą kontaktować się na wskazany w korespondencji adres lub telefon.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2021

Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji: 4.10. – 10.10.2021r. będą odbywały się pod hasłem „Jesteśmy różni – jesteśmy razem”. Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji zaprasza uczniów szkół z Włocławka i okolic oraz dyrektorów, nauczycieli, pedagogów do wzięcia udziału w działaniach, które będą organizowane w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji dla dzieci ze specyficznymi trudnościami …

Pożegnanie Śp. Mirosławy Żbikowskiej

W dniu 12 kwietnia 2021r. odeszła od nas nasza koleżanka Mirosława Żbikowska. Msza pogrzebowa odbędzie się 21 kwietnia 2021r. o godz.12.30 w kościele Św. Józefa we Włocławku.  Pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku o godz. 13.30. Żegnając – dziękujemy za Twoją obecność wśród nas, Twoją pracę, za wszelkie dobro i przyjaźń. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia koleżanki z Włocławskiego …

O nas

Włocławski Oddział Terenowy Nr 31 Polskiego Towarzystwa Dysleksji został powołany w dniu 25.03.1999 roku przez Zarząd Główny PTD w Gdańsku.

Towarzystwo zrzesza profesjonalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów), nauczycieli różnych specjalności oraz rodziców, a więc tych, którym szczególnie bliskie są sprawy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Utworzeniu we Włocławku oddziału PTD przyświecała idea:

„Lepiej rozumieć , skuteczniej pomagać”

dlatego podejmowane przez nas działania mają przede wszystkim na celu popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji rozwojowej. Organizujemy także przedsięwzięcia, zmierzające do wzbogacania możliwości edukacyjnych i udzielania pomocy diagnostyczno – terapeutycznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczniu się, a w szczególności z problemami w czytaniu i pisaniu. Udzielamy również wsparcia merytorycznego rodzicom i nauczycielom.

Czytaj dalej O nas

Inicjatywy naszego Oddziału

  • organizacja Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji,
  • gazetka „Dyskropek”- raz w roku,
  • festiwal talentów, VIP-dyktando,
  • „Dyslektycy są wśród nas” – prezentacje sylwetek słynnych dyslektyków,
  • „zmagania z ortografią” dla dzieci z dysleksją, konkursy i turnieje,
  • zajęcia z zakresu arteterapii dla dzieci z dysleksją w Galerii Sztuki Współczesnej,
  • współpraca z bibliotekami, szkołami, ośrodkami kultury z terenu miasta Włocławek i okolic.

Dyżury

Informujemy, że dyżury w Oddziale prowadzone są drogą mailową. Wszelkie zapytania lub problemy prosimy kierować na adres: ptd.wloclawek@interia.pl. Członkowie Towarzystwa będą kontaktować się na wskazany w korespondencji adres lub telefon.