Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2022

W bieżącym roku Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji przypadał w dniach 3.10.-10.10.2022r. i odbywał się pod hasłem „Przełamujemy bariery”. W ramach obchodów tygodnia poświęconego problematyce dysleksji odbyły się profilaktyczno-twórcze warsztaty dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w Galerii Sztuki Współczesnej, konkurs literacki „Żyj kolorowo” i plastyczny „Kolorowy świat”. Wydano kolejny numer gazetki „Dyskropek”.


Przeprowadzony był dyżur dla rodziców dotyczący profilaktyki dysleksji zorganizowany przez Instytut Pedagogiki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku (dyżur pełnił dr Tomasz Borowiak –pedagog-logopeda). Wśród współorganizatorów ww. imprez znalazła się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Galeria Sztuki Współczesnej. W konkursach literackim i plastycznym wzięło udział 22 dzieci z włocławskich szkół podstawowych. Troje dzieci zdobyło nagrody jury, dwoje
wyróżnienia. Celami konkursów było wspieranie i integrowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, przełamywanie barier związanych z ich postrzeganiem i funkcjonowaniem, budzenie wrażliwości na piękno otaczającego świata, stwarzanie możliwości do wyrażania ekspresji twórczej inspirowanej własnymi doznaniami, rozwijanie kreatywności i postawy twórczej, przybliżenie uczniom, rodzicom i pedagogom idei Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Konkursy były dedykowane uczniom klas IV- VIII szkół podstawowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *