Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji zaprasza po raz kolejny do aktywnego włączenia się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, który w tym roku przypada w dniach 03.10-09.10.2022r. pod hasłem „Przełamujemy bariery”

Poniżej przedstawiamy kilka propozycji, które mogą Państwa zainspirować do twórczych działań:

 1. Warsztaty dla rodziców.
 2. Udostępnianie informacji na temat ciekawych webinarów dedykowanych rodzicom i nauczycielom.
 3. Udostępnianie adresów stron internetowych, platform edukacyjnych, pozycji książkowych, zestawów pomocy, gier edukacyjnych itp.
 4. Przeprowadzenie badań przesiewowych wśród dzieci z klas 0-1 (np. Skalą Ryzyka Dysleksji M. Bogdanowicz, Skalą Prognoz Edukacyjnych).
 5. Opracowanie ulotki będącej kompendium wiedzy dla rodzica dziecka z ryzykiem dysleksji/dysleksją.
 6. Stworzenie gazetki zawierającej ciekawostki na temat specyficznych trudności w uczeniu się.
 7. Szkoleniowe rady pedagogiczne.
 8. Zajęcia otwarte z zakresu terapii pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców.
 9. Konsultacje dla rodziców.
 10. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się promujące ich talenty i zdolności.
 11. Promowanie czytania poprzez organizowanie spotkań autorskich z twórcami kultury, włączanie się w akcje ogólnopolskie i działania organizowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.
 12. Organizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży z dorosłymi osobami z dysleksją.

Życzenia Świąteczne

Oby się wszystkie trudne sprawy  porozkręcały jak supełki. 

Własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

I oby w nas złośliwe jędze pozamieniały się w owieczki. 

A w oczach mądre łzy stanęły jak na choince barwne świeczki.

                                                   Ks. Jan Twardowski

Czytaj dalej Życzenia Świąteczne

Informacja

W związku z występującą pandemią koronowirusa organizatorzy nie przewidują uroczystego podsumowania konkursu literackiego. Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciach dokonanych przez jury poprzez szkoły. Do szkół zostaną również przekazane nagrody dla uczniów.

„Przyszło nam żyć w ciekawych czasach” – przyszło nam żyć w ciekawych czasach.

W ramach tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia  Świadomości Dysleksji dla dzieci ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.) odbył się konkurs literacki pt. „Przyszło nam żyć w ciekawych czasach”. Został  zorganizowany przez Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Szkołę Podstawowa nr 10 we Włocławku i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku. Konkurs przebiegał  w 3 kategoriach wiekowych: I kategoria- klasy IV-VI szkoły podstawowej, II kategoria- klasy VII-VIII szkoły podstawowej, III kategoria- uczniowie szkół ponadpodstawowych. Biorąc pod uwagę walory artystyczne, oryginalność prac, samodzielność, zgodność z tematyką, zastosowanie elementów typowych dla danej formy wypowiedzi nagrodzono 16 prac: 7 w kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowej, 5  w kategorii klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz 4 w kategorii szkół ponadpodstawowych.  Nagrodzone prace zawierały głębokie, dorosłe przemyślenia, stanowiły ciekawą realizację tematu                   i różnorodność zastosowanych form literackich, wskazywały na barwność i bogactwo oraz ulotność chwil. Autorom udało się uchwycić wiele cech czasów,  w których nam przyszło żyć. Dostrzegali  nie tylko złe cechy, ale potrafili uchwycić to, co jest dobre w czasach nam współczesnych. Wskazali wiele problemów, z którymi przyszło nam się zmierzyć w czasach, w których obecnie żyjemy, a są to czasy, o których się mówi i będzie wspominać m. in. dzięki pracom uczestników konkursu. Organizatorzy gratulują uczestnikom konkursu pomysłów, talentu literackiego i dziękują za udział, a opiekunom za wsparcie uczniów. Autorzy nagrodzonych prac otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Lista nagrodzonych:

 • I kategoria- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej:

Nikola Królak

Nadine Pierzyna

Nina Włodkowska

Wojciech Kryński

Kacper Chrabąszczewski

Weronika Kubajka

Dawid Rybarczyk

 • II kategoria- uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej:

Adam Ziółkowski

Wiktor Romanowski

Paulina Pawlak

Klaudiusz Grenz

Kryspin Korpolak

 • III kategoria- uczniowie szkół ponadpodstawowych

Mateusz Derucki

Weronika Lisiecka

Hubert Malinowski

Filip Grzywacz

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2021

Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji: 4.10. – 10.10.2021r. będą odbywały się pod hasłem „Jesteśmy różni – jesteśmy razem”.

Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji zaprasza uczniów szkół z Włocławka i okolic oraz dyrektorów, nauczycieli, pedagogów do wzięcia udziału w działaniach, które będą organizowane w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.).

Zachęcamy do podjęcia działań propagujących wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się, ale w formie dostosowanej do wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Proponujemy podjęcie różnorodnych działań nie wymagających bezpośrednich kontaktów społecznych. Oto nasze sugestie, z których mogą Państwo skorzystać lub zaplanować własne przedsięwzięcia:

 1. Wystawy z artykułami czy innymi publikacjami na temat specyficznych
  trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii).
 2. Konsultacje online dla rodziców czy starszych uczniów.
 3. Poświęcenie godzin wychowawczych na przybliżenie dzieciom i
  młodzieży najważniejszych zagadnień dotyczących objawów i przyczyn
  dysleksji oraz propozycji pracy służącej doskonaleniu umiejętności
  czytania i pisania oraz liczenia.
 4. Umieszczanie informacji na temat dysleksji na stronach internetowych
  szkół i placówek.
 5. Tworzenie publikacji, które możemy umieścić w corocznie wydawanej
  gazetce Oddziału „Dyskropek” (jest ona wysyłana do wszystkich
  placówek edukacyjnych). Autorów artykułów prosimy o kontakt mailowy
  lub telefoniczny zamieszczony na stronie Oddziału.

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim pt. „Przyszło nam żyć w ciekawych czasach”, który przebiegać będzie w 3 kategoriach wiekowych: I kategoria- klasy IV-VI szkoły podstawowej, II kategoria- klasy VII-VIII szkoły podstawowej, III kategoria- uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W załączeniu znajduje się regulamin konkursu.

Pożegnanie Śp. Mirosławy Żbikowskiej

W dniu 12 kwietnia 2021r. odeszła od nas nasza koleżanka Mirosława Żbikowska.

Msza pogrzebowa odbędzie się 21 kwietnia 2021r. o godz.12.30 w kościele Św. Józefa we Włocławku. 

Pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku o godz. 13.30.

Mirosława Żbikowska – wiceprzewodnicząca

Żegnając – dziękujemy za Twoją obecność wśród nas, Twoją pracę,

za wszelkie dobro i przyjaźń.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

koleżanki z Włocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Życzenia Świąteczne

„ Za oknem jest cicho i ciemno, puszyste ścielą się płatki.

Niech serca się z sercem podzielą dziś wigilijnym opłatkiem”

Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem radości i spokoju, 

niech będą pełne ciepła i niezapomnianych chwil,

a Nowy Rok niech przyniesie wiarę w lepszą przyszłość.

                                                                          Zarząd i członkowie 

                                                   Włocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Prace nadesłane na konkurs „Sławne osoby z dysleksją”.

Prezentujemy prace nadesłane przez dzieci do konkursu „Sławne osoby z dysleksją”.

Uczestnicy konkursu:

 1. Skibińska Adrianna
 2. Zieliński Mateusz
 3. Koperniak Patrycja
 4. Ciechalski Norbert
 5. Szałański Jakub
 6. Żyżelewicz Jan
 7. Szerszeń Bartosz
 8. Świerczyńska Anna
 9. Owieczka Jan
 10. Gralak Kacper
 11. Urbański Wiktor
 12. Siemianowski Krzysztof
 13. Kokowicz Natalia
 14. Rozworska Alicja
 15. Jaroszewska Katarzyna
 16. Zapiec Anna
 17. Chejmanowski Bartosz
 18. Urbańska Kornelia
 19. Rybowska Nikola
 20. Sadowska Wiktoria

Prace nadesłane w programie Prezi ze względów technicznych nie mogły zostać zaprezentowane.