Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji zaprasza po raz kolejny do aktywnego włączenia się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, który w tym roku przypada w dniach 03.10-09.10.2022r. pod hasłem „Przełamujemy bariery”

Poniżej przedstawiamy kilka propozycji, które mogą Państwa zainspirować do twórczych działań:

 1. Warsztaty dla rodziców.
 2. Udostępnianie informacji na temat ciekawych webinarów dedykowanych rodzicom i nauczycielom.
 3. Udostępnianie adresów stron internetowych, platform edukacyjnych, pozycji książkowych, zestawów pomocy, gier edukacyjnych itp.
 4. Przeprowadzenie badań przesiewowych wśród dzieci z klas 0-1 (np. Skalą Ryzyka Dysleksji M. Bogdanowicz, Skalą Prognoz Edukacyjnych).
 5. Opracowanie ulotki będącej kompendium wiedzy dla rodzica dziecka z ryzykiem dysleksji/dysleksją.
 6. Stworzenie gazetki zawierającej ciekawostki na temat specyficznych trudności w uczeniu się.
 7. Szkoleniowe rady pedagogiczne.
 8. Zajęcia otwarte z zakresu terapii pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców.
 9. Konsultacje dla rodziców.
 10. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się promujące ich talenty i zdolności.
 11. Promowanie czytania poprzez organizowanie spotkań autorskich z twórcami kultury, włączanie się w akcje ogólnopolskie i działania organizowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.
 12. Organizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży z dorosłymi osobami z dysleksją.

Życzenia Świąteczne

Oby się wszystkie trudne sprawy  porozkręcały jak supełki. 

Własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

I oby w nas złośliwe jędze pozamieniały się w owieczki. 

A w oczach mądre łzy stanęły jak na choince barwne świeczki.

                                                   Ks. Jan Twardowski

Czytaj dalej Życzenia Świąteczne

Informacja

W związku z występującą pandemią koronowirusa organizatorzy nie przewidują uroczystego podsumowania konkursu literackiego. Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciach dokonanych przez jury poprzez szkoły. Do szkół zostaną również przekazane nagrody dla uczniów.

„Przyszło nam żyć w ciekawych czasach” – przyszło nam żyć w ciekawych czasach.

W ramach tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia  Świadomości Dysleksji dla dzieci ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.) odbył się konkurs literacki pt. „Przyszło nam żyć w ciekawych czasach”. Został  zorganizowany przez Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Szkołę Podstawowa nr 10 we Włocławku i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku. Konkurs przebiegał  w 3 kategoriach wiekowych: I kategoria- klasy IV-VI szkoły podstawowej, II kategoria- klasy VII-VIII szkoły podstawowej, III kategoria- uczniowie szkół ponadpodstawowych. Biorąc pod uwagę walory artystyczne, oryginalność prac, samodzielność, zgodność z tematyką, zastosowanie elementów typowych dla danej formy wypowiedzi nagrodzono 16 prac: 7 w kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowej, 5  w kategorii klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz 4 w kategorii szkół ponadpodstawowych.  Nagrodzone prace zawierały głębokie, dorosłe przemyślenia, stanowiły ciekawą realizację tematu                   i różnorodność zastosowanych form literackich, wskazywały na barwność i bogactwo oraz ulotność chwil. Autorom udało się uchwycić wiele cech czasów,  w których nam przyszło żyć. Dostrzegali  nie tylko złe cechy, ale potrafili uchwycić to, co jest dobre w czasach nam współczesnych. Wskazali wiele problemów, z którymi przyszło nam się zmierzyć w czasach, w których obecnie żyjemy, a są to czasy, o których się mówi i będzie wspominać m. in. dzięki pracom uczestników konkursu. Organizatorzy gratulują uczestnikom konkursu pomysłów, talentu literackiego i dziękują za udział, a opiekunom za wsparcie uczniów. Autorzy nagrodzonych prac otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Lista nagrodzonych:

 • I kategoria- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej:

Nikola Królak

Nadine Pierzyna

Nina Włodkowska

Wojciech Kryński

Kacper Chrabąszczewski

Weronika Kubajka

Dawid Rybarczyk

 • II kategoria- uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej:

Adam Ziółkowski

Wiktor Romanowski

Paulina Pawlak

Klaudiusz Grenz

Kryspin Korpolak

 • III kategoria- uczniowie szkół ponadpodstawowych

Mateusz Derucki

Weronika Lisiecka

Hubert Malinowski

Filip Grzywacz

Prace nadesłane na konkurs „Sławne osoby z dysleksją”.

Prezentujemy prace nadesłane przez dzieci do konkursu „Sławne osoby z dysleksją”.

Uczestnicy konkursu:

 1. Skibińska Adrianna
 2. Zieliński Mateusz
 3. Koperniak Patrycja
 4. Ciechalski Norbert
 5. Szałański Jakub
 6. Żyżelewicz Jan
 7. Szerszeń Bartosz
 8. Świerczyńska Anna
 9. Owieczka Jan
 10. Gralak Kacper
 11. Urbański Wiktor
 12. Siemianowski Krzysztof
 13. Kokowicz Natalia
 14. Rozworska Alicja
 15. Jaroszewska Katarzyna
 16. Zapiec Anna
 17. Chejmanowski Bartosz
 18. Urbańska Kornelia
 19. Rybowska Nikola
 20. Sadowska Wiktoria

Prace nadesłane w programie Prezi ze względów technicznych nie mogły zostać zaprezentowane.

Posumowanie Turnieju dla dzieci szkół podstawowych „ Od Homera doTolkiena, czyli książka dawniej i dziś”.

Turniej odbył się 11.10.2019 roku. Wzięli  w nim udział uczniowie z jedenastu szkół z Włocławka ( SP-2, SP-3, SP-10,Sp-11, SP-14. SP-18, SP-19, SP-20, SP22, SP-23) oraz uczniowie z SP w Kruszynie.

Wyniki w klasach  IV-VI:

I miejsce uczniowie ze szkoły Podstawowej Nr 14

II miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 18

III miejsce uczniowie ze szkoły Podstawowej w Kruszynie

Wyniki w klasach VII- VIII:

I miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 20

II miejsce ze Szkoły Podstawowej Nr 10

III miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 19

Gratulujemy   

TURNIEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „Od Homera do Tolkiena, czyli książka dawniej i dziś”

Regulamin konkursu

ORGANIZATOR KONKURSU:

 • Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku
 • Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku

CELE KONKURSU

 • aktywizacja dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu do wspólnych działań, wspieranie i integrowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami,
 • budowanie świadomości czytelniczej, kształcenie poczucia odpowiedzialności za rozwój kompetencji czytelniczych wśród uczniów,
 • budzenie wrażliwości na piękno i wartości ojczystego języka, zwłaszcza wśród dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu,
 • stwarzanie możliwości do wyrażania ekspresji twórczej inspirowanej literaturą;
 • przybliżenie uczniom, rodzicom i pedagogom idei Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

ZASADY:

 • W turnieju mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych – kl. IV-VIII z Włocławka i okolic posiadający opinię stwierdzającą specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.) lub ogólne trudności w nauce. Szkołę może reprezentować  dwuosobowy zespół w każdej kategorii wiekowej: kl. IV-VI i kl. VII-VIII.
 • Turniej odbędzie się 10.10.2019 r. w Filii nr 11 MBP  w CK BROWAR B o godz. 11.00.
 • Uczestników reprezentujących poszczególne szkoły należy zgłaszać do 3.10.2019r. (na załączonym formularzu) na adres: Szkoła Podstawowa nr 10 im. 2 Armii Wojska Polskiego, Włocławek, ul. Starodębska 21 b, tel/fax 51 231 53 71 lub sekretariat@sp10wloclawek.pl
 • Turniej zakresem tematycznym i umiejętnościami obejmuje zagadnienia związane z książką:  historia i budową książki; związki frazeologiczne, wyrazy pokrewne i bliskoznaczne dotyczące książki.
 • Uczniowie wykonują zadania (np. zadania typu prawda/fałsz, zadania wielokrotnego wyboru, krzyżówki, rebusy itp.) zespołowo. Najlepsze zespoły szkolne otrzymują nagrody, a wszyscy uczestnicy i opiekunowie dyplomy.
 • Zadania konkursowe oceniać będzie niezależne grono jurorów.

Szczegółowych informacji udzielają:

Anna Zacharek -5161 67 951 lub  do SP 10 -54 2315371

Iwona Sałacka – tel. 606 633 994, Teresa Wojciechowska 606 451 353, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji we Włocławku w 2018r.

Harmonogram obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji  we Włocławku w 2018r.

W bieżącym roku obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji przypadają w dniach: 08.10.-14.10.2018r. 

W ramach obchodów tygodnia poświęconego problematyce dysleksji planujemy:

 1. Turniej dla uczniów szkół podstawowych „Od Homera do Tolkiena- po raz drugi”- 10.2018 r., początek godz. 10.30, Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej,  C.K. BROWAR B.
 2. Profilaktyczno-twórcze warsztaty dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w Galerii Sztuki Współczesnej- 10.2018r., godz. 10.00.
 3. Zajęcia proponowane przez Biblioteką Pedagogiczną i Miejska Bibliotekę Publiczną- informacje znajdują się w placówkach.
 4. Wydanie kolejnego numeru gazetki „Dyskropek”.
 5. Dyżury konsultacyjne  w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- 11.10.2018r., godz. 8.00-18.00:
Czytaj dalej Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji we Włocławku w 2018r.