Prace nadesłane na konkurs „Sławne osoby z dysleksją”.

Prezentujemy prace nadesłane przez dzieci do konkursu „Sławne osoby z dysleksją”.

Uczestnicy konkursu:

 1. Skibińska Adrianna
 2. Zieliński Mateusz
 3. Koperniak Patrycja
 4. Ciechalski Norbert
 5. Szałański Jakub
 6. Żyżelewicz Jan
 7. Szerszeń Bartosz
 8. Świerczyńska Anna
 9. Owieczka Jan
 10. Gralak Kacper
 11. Urbański Wiktor
 12. Siemianowski Krzysztof
 13. Kokowicz Natalia
 14. Rozworska Alicja
 15. Jaroszewska Katarzyna
 16. Zapiec Anna
 17. Chejmanowski Bartosz
 18. Urbańska Kornelia
 19. Rybowska Nikola
 20. Sadowska Wiktoria

Prace nadesłane w programie Prezi ze względów technicznych nie mogły zostać zaprezentowane.

Posumowanie Turnieju dla dzieci szkół podstawowych „ Od Homera doTolkiena, czyli książka dawniej i dziś”.

Turniej odbył się 11.10.2019 roku. Wzięli  w nim udział uczniowie z jedenastu szkół z Włocławka ( SP-2, SP-3, SP-10,Sp-11, SP-14. SP-18, SP-19, SP-20, SP22, SP-23) oraz uczniowie z SP w Kruszynie.

Wyniki w klasach  IV-VI:

I miejsce uczniowie ze szkoły Podstawowej Nr 14

II miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 18

III miejsce uczniowie ze szkoły Podstawowej w Kruszynie

Wyniki w klasach VII- VIII:

I miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 20

II miejsce ze Szkoły Podstawowej Nr 10

III miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 19

Gratulujemy   

TURNIEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „Od Homera do Tolkiena, czyli książka dawniej i dziś”

Regulamin konkursu

ORGANIZATOR KONKURSU:

 • Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku
 • Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku

CELE KONKURSU

 • aktywizacja dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu do wspólnych działań, wspieranie i integrowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami,
 • budowanie świadomości czytelniczej, kształcenie poczucia odpowiedzialności za rozwój kompetencji czytelniczych wśród uczniów,
 • budzenie wrażliwości na piękno i wartości ojczystego języka, zwłaszcza wśród dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu,
 • stwarzanie możliwości do wyrażania ekspresji twórczej inspirowanej literaturą;
 • przybliżenie uczniom, rodzicom i pedagogom idei Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

ZASADY:

 • W turnieju mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych – kl. IV-VIII z Włocławka i okolic posiadający opinię stwierdzającą specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.) lub ogólne trudności w nauce. Szkołę może reprezentować  dwuosobowy zespół w każdej kategorii wiekowej: kl. IV-VI i kl. VII-VIII.
 • Turniej odbędzie się 10.10.2019 r. w Filii nr 11 MBP  w CK BROWAR B o godz. 11.00.
 • Uczestników reprezentujących poszczególne szkoły należy zgłaszać do 3.10.2019r. (na załączonym formularzu) na adres: Szkoła Podstawowa nr 10 im. 2 Armii Wojska Polskiego, Włocławek, ul. Starodębska 21 b, tel/fax 51 231 53 71 lub sekretariat@sp10wloclawek.pl
 • Turniej zakresem tematycznym i umiejętnościami obejmuje zagadnienia związane z książką:  historia i budową książki; związki frazeologiczne, wyrazy pokrewne i bliskoznaczne dotyczące książki.
 • Uczniowie wykonują zadania (np. zadania typu prawda/fałsz, zadania wielokrotnego wyboru, krzyżówki, rebusy itp.) zespołowo. Najlepsze zespoły szkolne otrzymują nagrody, a wszyscy uczestnicy i opiekunowie dyplomy.
 • Zadania konkursowe oceniać będzie niezależne grono jurorów.

Szczegółowych informacji udzielają:

Anna Zacharek -5161 67 951 lub  do SP 10 -54 2315371

Iwona Sałacka – tel. 606 633 994, Teresa Wojciechowska 606 451 353, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji we Włocławku w 2018r.

Harmonogram obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji  we Włocławku w 2018r.

W bieżącym roku obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji przypadają w dniach: 08.10.-14.10.2018r. 

W ramach obchodów tygodnia poświęconego problematyce dysleksji planujemy:

 1. Turniej dla uczniów szkół podstawowych „Od Homera do Tolkiena- po raz drugi”- 10.2018 r., początek godz. 10.30, Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej,  C.K. BROWAR B.
 2. Profilaktyczno-twórcze warsztaty dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w Galerii Sztuki Współczesnej- 10.2018r., godz. 10.00.
 3. Zajęcia proponowane przez Biblioteką Pedagogiczną i Miejska Bibliotekę Publiczną- informacje znajdują się w placówkach.
 4. Wydanie kolejnego numeru gazetki „Dyskropek”.
 5. Dyżury konsultacyjne  w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- 11.10.2018r., godz. 8.00-18.00:
Czytaj dalej Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji we Włocławku w 2018r.