Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji zaprasza po raz kolejny do aktywnego włączenia się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, który w tym roku przypada w dniach 03.10-09.10.2022r. pod hasłem „Przełamujemy bariery”

Poniżej przedstawiamy kilka propozycji, które mogą Państwa zainspirować do twórczych działań:

 1. Warsztaty dla rodziców.
 2. Udostępnianie informacji na temat ciekawych webinarów dedykowanych rodzicom i nauczycielom.
 3. Udostępnianie adresów stron internetowych, platform edukacyjnych, pozycji książkowych, zestawów pomocy, gier edukacyjnych itp.
 4. Przeprowadzenie badań przesiewowych wśród dzieci z klas 0-1 (np. Skalą Ryzyka Dysleksji M. Bogdanowicz, Skalą Prognoz Edukacyjnych).
 5. Opracowanie ulotki będącej kompendium wiedzy dla rodzica dziecka z ryzykiem dysleksji/dysleksją.
 6. Stworzenie gazetki zawierającej ciekawostki na temat specyficznych trudności w uczeniu się.
 7. Szkoleniowe rady pedagogiczne.
 8. Zajęcia otwarte z zakresu terapii pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców.
 9. Konsultacje dla rodziców.
 10. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się promujące ich talenty i zdolności.
 11. Promowanie czytania poprzez organizowanie spotkań autorskich z twórcami kultury, włączanie się w akcje ogólnopolskie i działania organizowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.
 12. Organizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży z dorosłymi osobami z dysleksją.