Harmonogram obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji we Włocławku w 2022r.

W bieżącym roku obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji przypadają w dniach: 03.10.-10.10.2022r.

W ramach obchodów tygodnia poświęconego problematyce dysleksji planujemy:

  1. Profilaktyczno-twórcze warsztaty dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w Galerii Sztuki Współczesnej- 04.10.2022r.
  2. Przeprowadzenie konkursu literackiego „Żyj kolorowo” i plastycznego „Kolorowy świat”.
  3. Wydanie kolejnego numeru gazetki „Dyskropek”.
  4. Dyżur dla rodziców dotyczący profilaktyki dysleksji zorganizowany przez Instytut Pedagogiki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku- 05.10.2022r., godz. 15-16, Przedszkole Publiczne nr 19, ul. Urocza, dyżur będzie pełnił dr Tomasz Borowiak –pedagog-logopeda.
  5. Organizację obchodów ETŚD we włocławskich placówkach oświatowych przy współpracy z Włocławskim Oddziałem PTD – według indywidualnych harmonogramów ustalonych w placówkach.
  6. Informujemy, że Włocławski Oddział PTD ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 we Włocławku (ul. Starodębska 21B).
  7. Strona internetowa Oddziału: ptd.wloclawek.eu.
  8. Adres e-mail: ptd.wloclawek@interia.pl